Lời bài hát Con Sông Mồ Côi [ĐÚNG NHẤT]

Con sông chảy qua tuổi thơ tôi
Đêm buồn nằm khóc nhớ cha
Lời kinh mẹ ru ớ a ớ ờ
Ầu ơ ầu ơ… ngủ ngoan con nhé
Cha đi mất rồi không về nữa đâu
Con sông con sông thở
Thở dài vào đêm
Con sông con sông buồn
Con sông í a í mồ côi
Đêm đêm ai ngồi hát bên con là con trăng già
Giọt lệ này gửi cho gió nhờ đem lên trời cao
Đêm đêm ai ngồi hát bên con là con trăng già
Lời đồng vọng gửi cho gió nhờ đem lên trời cao