Lời bài hát Có Một Mùa Đông Điện Biên [ĐÚNG NHẤT]

Năm ấy mùa đông trời sét đậm, đường lên Tây Bắc lắm gian nan đèo cao vực sâu không cản đựơc đội quân mũ nan chân không giày. Rừng khuya dân công như trẩy hội đêm trăng bộ đội kéo pháo hò. Thái Mèo Xá Mường tày Nùng Dao sát cánh bên nhau giết giặc thù. Tháng ba Nàng Bân gọi sét về. Đánh chắc tiến chắc lệnh truyền đi. Pháo ta gầm thét đánh Him Lam chiếm đồi A1 bản kéo ra hàng cao xạ pháo binh chặt đứt cầu hàng không chiều tháng năm giặc Pháp ra hàng. Hoa ban nở trắng chào chiến thắng núi rừng Tây Bắc còn vang vọng. Một mùa đông nhớ mãi ngàn sau