Lời bài hát Chung Thân [ĐÚNG NHẤT]

Vào giấc mơ ta thường mơ quá dài quá buồn
Ngày vẫn nối đuôi nhau lên đồng trên tình ta
Đã yêu thì tan tác đời
Thì như con rối đau vẫn cười
Cười như trăng khuyết cứ treo nghiêng nơi trời đêm
Một khi đã yêu thì dù biết
Sẽ rơi không ngừng vào vực sâu mê đắm
Ta vẫn cần ta vẫn cần phải nói
Rằng em đã thành xương thịt của riêng ta

Vào giấc mơ ta thường mơ quá dài quá buồn
Ngày vẫn nối đuôi nhau lên đồng trên tình ta
Đã yêu thì tan tác đời
Thì như con rối đau vẫn cười
Cười như trăng khuyết cứ treo nghiêng nơi trời đêm
Một khi đã yêu thì dành hết
Những cơn mê đày em chung thân đấy
Ta sẽ dành hơi buốt ngực để hát
Rằng em đã thành xương thịt của riêng ta