Lời bài hát Cho Em Còn Yêu [ĐÚNG NHẤT]

Yêu nhau sao chẳng được gần ?
Gần nhau gần rồi lại xa.
Xa nhau xa cùng thưong nhớ, nhớ thưong bao la,
tháng năm phôi pha để em yêu và cho em yêu.

Nỗi khát khao theo từng đêm
Theo từng đêm dài
Từng đêm tiếng ru em à ơi
Rơi nhẹ vào lòng
một đời em mong
làm mẹ bên con
và dẫu cánh hoa kia tàn rơi
yêu nhau một đời
một người ra đi
một đời chia ly
lệ buồn hoen mi
xa còn xa mãi, xa mãi

Yêu nhau sao chẳng được gần?
Gần nhau gần rồi lại xa.
Xa nhau xin làm tiếng hát,
tiếng chim bâng khuâng,
tiếng chim xa xăm
để theo anh và theo bên anh,
để theo anh một tiếng chim buồn.