Lời bài hát Chiều Mưa Nhớ Bắc [ĐÚNG NHẤT]

Valse
3/4

Chiều mưa gợi ý sang mùa
Khói sông hiu hắt gió lùa mái tranh
Bâng khuâng sầu gợn tâm tình
Trong mưa chợt thấy bónh hình ngày xưa …

Nhớ xưa mưa trắng kinh kỳ
Nhớ xưa mưa trắng kinh kỳ
Cho bay khói thuốc tìm về xứ thơ

Ba mươi sáu phố sương mờ
Ba mươi sáu phố sương mờ
Thu vàng ý cúc chiều mưa gợi sầu

Mái buồn nghe nước rơi mau
Nghe ai kể chuyện mưa ngâu sót đời
Ngậm ngùi nhìn lớp mưa rơi
Tưởng trong mưa gió có người đang than …

Đôi hàng lệ nhỏ chứa chan
Vì đâu người Bắc kẻ Nam đôi đường
Mẹ già tóc bạc mầu sương
Nhìn mưa thấy bóng cố hương thảm sầu .

TÀI LIỆU THAM KHẢO: CHIỀU MƯA NHỚ BẮC, nhạc Hoàng Trọng
lời Thanh Nam, tác giả xuất bản 1961

Nguồn : ĐT