Lời bài hát Chỉ Riêng Mình Anh [ĐÚNG NHẤT]

Chớ khóc nhé khi tình bay xa
Ðừng vội quên bao nhiêu ân tình
Ném chiếc lá buồn vào thinh không
Ngồi lặng yên nghe mưa

Xóa dấu vết người về đêm qua
Tình còn đâu cho tim âu sầu
Giữ chút gió về miền hư vô
Chợt còn nghe, còn nghe tình buồn

Và tôi vẫn hát bài tình ca cho nhau
Và tôi vẫn hát dìu tình yêu vào hư không
Xin em hãy đến một lần thôi đêm này
Mùa đông như thức cùng tình yêu đêm nay

Hãy hát cho tình yêu, tình yêu
Lá vẫn cứ rơi khi mùa đông về
Hãy hát cho tình yêu người ơi
Ðốt chút lá khô riêng mình tôi thôi