Lời bài hát Chạnh Lòng Lữ Khách [ĐÚNG NHẤT]

Mẹ ơi suốt bao năm tóc mẹ đã bạc
Trái bom rơi nay mẹ vẫn còn người xưa nay khuất bóng
Mẹ ơi trái tim con mang dòng máu Rồng
Sớm mai đây vẫn còn ngấn lệ mẹ Việt Nam
Chiến trường xưa giờ đã xanh trong khơi suối nguồn mắt mẹ đấm lệ nơi trận địa giờ đầy màu xanh
Bên bưng biển ngày nào không bóng người, giờ chạnh lòng chạnh lòng lữ khách ngàn trùng khơi
Mẹ ơi chín mươi năm gối mỏi lưng còng
Những con xa nay về bên mẹ vượt đại dương.

Rồi ngàn năm nữa những con xa nhớ về mẹ, thắp nén nhang khóc thầm.