Lời bài hát Bông Sứ Trắng [ĐÚNG NHẤT]

Trầm Nguyên – Lời/Thơ: Trần Huy Sao

Bông Sứ trắng lòng em cũng trắng.
để tôi về xanh lá tương tư.
trường lớp cũ chở lòng tôi nặng.
em về đâu lồng lộng bốn phương đời.

em gái ơi một thời sách vở
giữ giùm tôi bông Sứ ngày xưa
trang lưu bút còn câu thơ dạo đó
hay đã mờ theo nắng theo mưa

Em! lòng em, em có còn giữ lại
chút bâng khuâng đứng đợi nhau về.
Bông Sứ rụng mưa trời lất phất
Sao mắt em buồn dưới nón nghiêng che

sao lòng tôi cũng trở buồn, rất nhẹ
mưa ngoài trời – mưa thấm lạnh đời nhau
gịot vắn giọt dài, giọt mưa đan chéo.
giọt sầu tôi thầm lặng lở tình đầu.

rồi từ đó tình vào khuây lãng
giọt mưa ơi! Bông Sứ trắng ngần ơi!
phải hồi đó, chỉ một lời dẫu ngắn
thì có đâu hai đứa lạc phương trời!