Lời bài hát Biết Không Em [ĐÚNG NHẤT]

Anh yêu thương em với đam mê nồng nàn
Anh yêu thương em không tính toan
Anh yêu thương em vượt qua bao bão giông
Anh vẫn yêu em mà thôi.

Thật tình cờ một lần gặp trên phố đông
Anh thấy tim anh xao động
(tim anh đã ngất ngây vì em rồi)
Chỉ một lần mà trong anh bao xốn xang
Đêm về một mình thao thức

Anh thương nhớ em từng đêm thức hoài
Anh thương nhớ em nào em có hay
Anh mong nhớ em từng đêm trong giấc mộng
Anh yêu thương em như từ muôn kiếp

Anh yêu thương em với đam mê nồng nàn
Anh yêu thương em không tính toan
Anh yêu thương em vượt qua bao bão giông
Anh vẫn yêu em mà thôi.