Lời bài hát Bềnh Bồng Hồ Lăk [ĐÚNG NHẤT]

Bềnh bồng bềnh bồng Hồ Lăk
Bềnh bồng bềnh bồng Hồ Lăk
Cao nguyên
Mênh mông mênh mông Hồ Lăk
Long lanh trong xanh rực nắng
Cao nguyên

Không phải là dòng sông
Không phải là biển cả
Mà em xanh biêng biếc
Mà em xanh mênh mông

Chưa phải là tình yêu
Chưa phải là nỗi nhớ
Mà yêu em tha thiết
Mà yêu em mê say

Đâu phải là mặt trời
Đâu phải là lửa đỏ
Mà em rực cháy trong tôi

Chưa phải là hoang đường
Chưa phải là cổ tích
Mà em huyền thoại như sương

Giữa không gian bao la
Dưới mặt trời rực đỏ
Ngàn năm Hồ biếc trong xanh

Có bao nhiêu khát khao
Có bao nhiêu nhồng cháy
Mùa xuân dạt dào trong em

Bềnh bồng bềnh bồng Hồ Lăk
Bềnh bồng bềnh bồng Hồ Lăk
Mênh mông mênh mông Hồ Lăk
Mênh mông mênh mông Hồ Lăk