Lời bài hát Bao Giờ Xuân Về [ĐÚNG NHẤT]

Có khi mùa xuân là áo mới
Có khi mùa xuân là hoa thơm
Có khi mùa xuân là ánh mắt
Có khi mùa xuân là môi hôn (a ha a ha)

Có khi mùa xuân ở xa lắm
Có khi mùa xuân chỉ quanh đây
Có khi mùa xuân là mãi mãi
Có khi mùa xuân vụt qua mau

Bao giờ xuân về, Bao giờ xuân về với em
Bao giờ xuân về, Bao giờ xuân về với em với em

Có khi mùa xuân là chút nắng
Có khi mùa xuân là cơn mưa
Có khi mùa xuân ở trên phố
Có khi mùa xuân ở trong tim (a ha a ha)
Có khi mùa xuân nhỏ nhoi lắm
Có khi mùa xuân thật mênh mông
Có khi mùa xuân là nỗi nhớ
Có khi mùa xuân chỉ là mơ

Bao giờ xuân về, Bao giờ xuân về với em
Bao giờ xuân về? Bao giờ xuân về với em với em

Mùa xuân ơi! Mùa xuân ơi! Mùa xuân ơi! . . . . .
na na na …na na na ….