Lời bài hát Bàn Chân Đi Hoang [ĐÚNG NHẤT]

[Nhạc: Trang Thanh Trúc – Lời/Thơ: Trần Anh Kiệt]

Cho bàn chân đi hoang
Cho hồn đi lang thang
Làm sao em biết,
Ðêm nay lạnh buốt câu thề.
Cho tình thêm hoang vu
Cho đời thêm thâm u
Làm sao em biết,
Ðêm nay giọng nói ai buồn.
Em ngồi bên kia trông,
Anh ngồi bên đây mong
Làm sao ai biết
Con sông cũng kiếp mong chờ
Ðời có phải chữ Nam-Mô,
Hay là một cõi hư vô,
Tình có phải chữ A-Men,
Hay là bờ môi em
Cho trời chim mây bay,
Cho nồng hơi men cay,
Nhân loại không biết,
Em ơi giọt máu vẫn hồng