Hợp âm Đêm thấy ta là thác đổ [CHUẨN NHẤT]

Một [Em] đêm bước chân về [Bm] gác nhỏ
Chợt [G] nhớ đóa hoa tường [B7] vi
Bàn [Em] tay ngắt hoa từ phố [Bm] nọ
Giờ [B7] đây đã quên vườn [Em] xưa

Một [Em] hôm bước qua thành phố [Em] lạ
Thành [Am] phố đã đi ngủ [G] chưa?
Ðời [Em] ta có khi là lá [Bm] cỏ
Ngồi [G] hát ca rất tự [B7] do

Nhiều [Em] khi bỗng như trẻ nhớ [Bm] nhà
Từ [B7] những phố xưa tôi [Em] về
Ngày [Em] xuân bước chân người rất [B7] nhẹ
Mùa [C] xuân đã qua bao [D] giờ
Nhiều [G] đêm thấy ta là thác [Em] đổ
Tỉnh [C] ra có [B7] khi còn [Em] nghe

Một [Em] hôm bước chân về giữa [Bm] chợ
Chợt [G] thấy vui như trẻ [B7] thơ
Ðời [Em] ta có khi là đóm [Bm] lửa
Một [B7] hôm nhuốm trong vườn [Em] khuya

Vườn [Em] khuya đóa hoa nào mới [Em] nở
Đời [Am] ta có ai vừa [G] qua?
Nhiều [Em] khi thấy trăm ngàn nấm [Bm] mộ
Tôi [G] nghĩ quanh đây hồ [B7] như

Ðời [Em] ta hết mong điều mới [Bm] lạ
Tôi [B7] đã sống rất ơ [Em] thờ
Lòng [Em] tôi có đôi lần khép [B7] cửa
Rồi [C] bên vết thương tôi [D] quì
Vì [G] em đã mang lời khấn [Em] nhỏ
Bỏ [C] tôi đứng [B7] bên đời [Em] kia