Hợp âm Cô gái mở đường [CHUẨN NHẤT]

[G] Đi [D] dưới trời [G] khuya sao đêm lấp [Em] lánh
Tiếng hát [C] ai vang động cây [Am] rừng
Phải chăng [G] em cô gái mở [Em] đường
Không thấy mặt [D] người chỉ [G] nghe tiếng [D] hát
[C] Ơi những cô con [Em] gái đang ngày [C] đêm mở [G] đường
[Em] Hỏi em bao nhiêu [C] tuổi mà sức [G] em [C] phi [Em] thường

[Em] Em đi lên [G] rừng cây [D] xanh mở [Em] lối
Em đi lên [C] núi núi [G] ngả [C] cúi [Am] đầu
Em [G] đi bắc [D] những nhịp [Em] cầu
Nối [D] những con [Em] đường Tổ [Am] Quốc yêu [C] thương
Cho [Am] xe thẳng [D] tới chiến [Em] trường

[G] Cô [D] gái miền [G] quê ra đi cứu [Em] nước
Mái tóc [C] xanh xanh tuổi trăng [Am] tròn
Bàn tay [G] em phá đá mở [Em] đường
Gian khó phải [D] lùi nhường [G] em tiến [D] bước
[C] Em có nghe tiếng [Em] súng nơi tiền [C] phương giục [G] lòng
[Em] Miền Nam tha thiết [C] gọi cả nước [G] ta [C] lên [Em] đường

[Em] Tiếng nói Bác [G] Hồ trong [D] tim ngời [Em] sáng
Như sao mai [C] lấp lánh [G] rọi [C] núi [Am] rừng
Soi [G] cho em [D] đắp chặng [Em] đường
Trên [D] đất quê [Em] nhà Tổ [Am] Quốc yêu [C] thương
Ôi [Am] con đường [D] mới anh [Em] hùng

[G] Đêm [D] đã về [G] khuya sương rơi ướt [Em] áo
Tiếng hát [C] em vẫn vang vọng núi [Am] rừng
Mặc bom [G] rơi pháo sáng mịt [Em] mùng
Em vẫn mở [D] đường để [G] xe đi [D] tới
[C] Yêu biết bao cô [Em] gái vui ngày [C] đêm mở [G] đường
[Em] Rừng trăm hoa thắm [C] nở chẳng có [G] hoa [C] nào [Em] bằng

[Em] Em đi san [G] rừng em [D] đi bạt [Em] núi
Em như con [C] suối nước [G] chảy [C] không [Am] ngừng
Em [G] đang bước [D] tiếp chặng [Em] đường
Theo [D] những anh [Em] hùng Tổ [Am] Quốc yêu [C] thương
Góp [Am] công cùng [D] tiền phương [C] chiến thắng [Em] thù